3/1/08

เชิญบรรณารักษ์และนักสารสนเทศสมัครขอทุน IFLA ALP

ปี 2550 มีผู้สมัครจากไทยเพียง 2 คน ปี 2551 นี้ ช่วยกันสมัครหน่อยนะคะ
หมดเขตรับสมัครประมาณธันวาคม 2551
คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป คือ ทำงานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ต้องการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพ อายุไม่เกิน 40 ปี(สำหรับทุนฝึกงาน) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
1.ทุนฝึกงาน IFLA ALP Attachment Program
ตัวอย่างผู้ได้รับทุนเข้าฝึกงานในห้องสมุดที่สนใจ โดยเฉพาะแถบเอเชียและโอเชียเนีย
Experience from IFLA/ALP Attachment Program
2.ทุนเข้าร่วม Workshop ที่มหาวิทยาลัยWellington,NZ.
ตัวอย่างผู้ได้รับทุนเข้า workshop ที่ นิวซีแลนด์ ดูภาพและกิจกรรมของWorkshop
สอบถามประสบการณ์ผู้เคยได้รับทุนเช่น
สหัทยา คล้ายหาญ มก. ประสบการณ์จากWorkshop
จุฑารัตน์ นกแก้ว มสธ.ประสบการณ์จากWorkshop
Download ใบสมัคร
ข้อมูลเกี่ยวกับทุน อายุไม่เกิน 46 ปี
ส่งใบสมัครที่
Please send you application to the IFLA Regional Office: Ms. Tan Keat Fong
Regional Manager IFLA Regional Office for Asia and Oceania
c/o National Library Board
Singapore
Postal & Visiting Address:
100 Victoria Street
Singapore 188064
Singapore
Tel: +(65) 6332 3347
Fax: +(65) 6332 3616
E-mail: keatfong@nlb.gov.sg
อ่านรายละเอียด
Action for Development through Libraries Programme Core Activity (ALP)
Scholarships Asia and Oceania
IFLA/ALP Workshop : School of Information Management, New Zealand
The applications should be received at the latest, by 31 December each year. Selected candidates will be informed within three months of the closing date. Download Applications
More information about Asia and Oceania Section: Project/Publications/Annual Report of IFLA Asia and Oceania Section
The main objectives of the Section are to initiate, promote and facilitate the development of library and information services and the library profession within the five sub-regions of Asia and Oceania: West Asia, South Asia, Southeast Asia, East Asia and Oceania. The Section works in cooperation with the other Regional Sections and all of IFLA's Sections and Core Activities, especially the Action for Development through Libraries Programme

No comments:

ข่าวไอที