4/24/08

เชิญชวนบรรณารักษ์และนักสารสนเทศไทยสมัครขอทุน IFLA ALP

เชิญชวนบรรณารักษ์และนักสารสนเทศไทยสมัครขอทุน IFLA ALP
http://forthai.blogspot.com/2008/03/ifla-alp.html

No comments:

ข่าวไอที